03. Juni 2020

Reiseforsikring - Covid-19

Vi har fått stadig spørsmål om reiseforsikringen dekker avbestilling av reiser på grunn av Covid-19. 

Vi har fått stadig spørsmål om reiseforsikringen dekker avbestilling av reiser på grunn av Covid-19. 

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendig. Rådet gjelder frem til 20. august. Danmark er unntatt det globale reiserådet. Innen 20. juli vil det også vurderes å endre reiserådet for enkelte andre nåærliggende europeiske land.

Reiseforsikringen dekker avbestilling av alle private utenlandsreiser.

Reiseforsikringen dekker kun de avbestillingskostnadene du ikke får dekket på annen måte.

Les mer på Knif Trygghet sin nettside: https://www.kniftrygghet.no/Aktuelt_Vis/Aktuelt/koronavirus