01. Desember 2016

Byggmesterforsikring endrer logo og grafisk profil

Byggmesterforsikring har i dag lansert ny logo, ny grafisk profil og ny hjemmeside.

Byggmesterforsikring ble opprinnelig etablert som en lukket forsikringsordning for medlemmer av Byggmesterforbundet. Selskapets opprinnelige logo og profil ble derfor laget for å vise vår tilknytning til nettopp Byggmesterforbundet.

Siden etableringen i 2003 har vi derimot utviklet oss mye og har gjennom lang tid også hatt et godt samarbeid med Norske Murmestres Landsforening (NML),
Maler- og Byggtapetsermestrenes Landsforbund (MLF), med flere.

Vi er fortsatt et heleid selskap av Byggmesterforbundet, men vår kundegruppe er ikke lenger begrenset til forbundsmedlemmer. I dag er vi en betydelig leverandør av både forsikringer og garantier til store deler av byggebransjen, både medlemmer og ikke-medlemmer.

Som medlem av Byggmesterforbundet, NML og MLF har man derimot fortsatt egne medlemspriser og andre fordeler.

Ettersom selskapets kundegruppe har vokst siden oppstarten var det ønskelig med et uttrykk som i større grad inkluderer hele målgruppen og som enda tydeligere viser vår tilknytning til byggenæringen.

Vi har derfor valgt å endre farger fra blåtoner til farger som i større grad forbindes med byggenæringen.

Selve symbolet i vår nye logo, de to flatene, representerer elementer som hus, blokker, vindu, boligfelt med mer. Den gule fargen skal også representere tilgjengelighet og omsorg.

Selv om vi nå har valgt å endre logo og profil er vi fortsatt det samme selskapet.

Som alltid jobber vi for å tilby de mest tilpassede og beste løsningene for seriøse håndverksbedrifter og deres ansatte. Dette inkluderer spesialtilpassede forsikringer og garantier samt rådgivning fra folk som virkelig forstår byggebransjens behov. I dette ligger det også at vi har egen skadebehandling med eksperter på skadetilfeller i byggebransjen.