20. Oktober 2016

Årsavgiften endrer navn til trafikkavgift

Årsavgiften for bil skal erstattes av en trafikkavgift, og forsikringsselskapene skal stå for innkrevingen. Årsavgiften for bil har alltid vært et sikkert vårtegn. Nå endrer staten måten avgiften kreves inn på.

De viktigste nyhetene:

  • Årsavgiften endrer navn til trafikkavgift.
  • Avgiften skal kreves inn av forsikrings­selskapene på vegne av staten.
  • Avgiften skal betales sammen med ansvars­forsikringen for bil, og du betaler avgift for hver dag du har ansvars­forsikring.

Ansvarsforsikring = trafikkavgift Trafikkavgiften skal betales for alle kjøretøy som er ansvarsforsikret. Dette omfatter bil, moped, MC og ATV.

Hva betyr dette for deg? Den største endringen blir at du ikke lenger skal betale årsavgift på en egen faktura. I stedet betaler du trafikk­avgiften på samme faktura som forsikringen, enten årlig eller i terminer, avhengig av hva du selv har valgt.

Nye rutiner gjelder fra 2018

Trafikkavgiften innføres i 2018. Det er en stund til, men noen av våre kunder vil allerede i 2016 få en faktura med krav om trafikkavgift for 2018. Eksempel: Neste hovedforfall for Byggmester Bobs forsikring er 15. januar 2017. I og med at forsikringen betales forskuddsvis, vil den gjelde til og med 14. januar 2018. Det betyr at Bob skal betale trafikkavgift for tidsrommet 1.-14. januar 2018. Resten av avgiften for 2018, (og de første 14 dagene av 2019), kommer på fakturaen som har forfall 15. januar 2018.

Har du forfall på neste års forsikring i løpet av de første månedene i 2017, vil du se i informasjonen fra oss, at trafikkavgiften er tatt med. Du skal betale for de dagene i 2018 som forsikringen gjelder for.

Årsavgiften for 2017 betales direkte til staten 20. mars neste år, akkurat som før.