08. September 2016

Ønsker du halv egenandel på din næringsbil forsikring?

Byggmesterforsikring premierer kunder som innfører egne sikkerhetstiltak.Å få innbrudd i bilen er noe mange dessverre har opplevd eller vil oppleve. For dem med mindre ærlige hensikter er en håndverkers bil, som ofte inneholder mye og dyrt verktøy, et yndet objekt.

For å redusere risikoen for slike innbrudd oppfordrer nå Byggmesterforsikring alle til å installere alarm i sine næringsbiler.

Som belønning for dette har vi derfor innført halv egenandel for de som har installert godkjent alarm på bilen og at denne er i bruk ved et innbrudd.