07. Oktober 2016

Privatforsikringer til deg og dine ansatte

Byggmesterforsikring er som kjent landets eneste spesialistleverandør av forsikringer til byggebedrifter. Siden etableringen i 2003 har vi kontinuerlig jobbet for å tilby de beste løsningene for seriøse håndverkere, både når det kommer til kvaliteten på forsikringene, skadeoppgjøret og på pris. Men visste du at vi også tilbyr gunstige privatforsikringer til deg og dine ansatte?

Alle ansatte, ledere og eiere i en bedrift som har forsikringer hos Byggmesterforsikring har mulighet til å flytte sine private forsikringer til oss.

Det er flere fordeler knyttet til å flytte privatforsikringene til oss.

For deg som arbeidsgiver er fordelen først og fremst knyttet til at du kan tilby dine medarbeidere en god ansattfordel.

Som privat forsikringstaker er det flere fordeler. En av de mest opplagte er pris. Av de som får et tilbud fra oss aksepterer de aller fleste.

I tillegg til god pris har vi også noen muligheter som ikke alle forsikringsselskap har. Privatpersoner tilknyttet byggebransjen har ofte utstyr og maskiner i privat eie som ikke er vanlig blant folk ansatt i andre yrkesgrupper. Dette kan for eksempel være arbeidsmaskiner. Som privatkunde hos Byggmesterforsikring vil du få mulighet til å forsikre slikt utstyr på en god og riktig måte.

Vi tør påstå at ingen kjenner behovene til byggebedrifter og deres ansatte bedre enn oss, da dette er alt vi jobber med. Som privatkunde hos oss vil man dra nytte av vår kunnskap både gjennom god rådgivning og i forbindelse med et eventuelt skadeoppgjør.

For alle ansatte, ledere og eiere som ønsker mer informasjon om våre forsikringsmuligheter eller ønsker et tilbud fra oss:

Vennligst ta kontakt med Ronny Dervo-Lehn, ansvarlig privatmarked.

Tlf: 64864612 E-post: ronny@bmf.no