06. Februar 2018

Eier du kjøretøy med ansvarsforsikring må du vite dette!

Årsavgiften er blitt til TrafikkForsikringsAvgift (TFA) i 2018. Dette er hva du bør vite om endringene. 

De viktigste nyhetene:

 • Årsavgiften har endret navn til trafikkforsikringsavgift.
 • Avgiften kreves inn av forsikringsselskapene, på vegne av staten.
 • Avgiften betales sammen med ansvarsforsikringen din, og du betaler avgift
  for hver dag du har ansvarsforsikring.

Ansvarsforsikring = TrafikkForsikringsAvgift (TFA)
Trafikkforsikringsavgiften skal betales for alle kjøretøy som er ansvarsforsikret.
Dette omfatter bil, moped, MC og ATV.

Hva betyr dette for deg?
Den største endringen blir at du ikke lenger skal betale årsavgift på egen faktura.

I stedet betaler du trafikkforsikringsavgiften på samme faktura som forsikringen, enten årlig eller i terminer, avhengig av hva du selv har valgt.

NB! Det er viktig at forsikringspremie/TFA betales innen forfall.

Dersom du ikke betaler forsikringen/TFA innen forfall, vil kjøretøyet være uforsikret.
Myndighetene har innført gebyr som må betales for hver dag kjøretøyet er uforsikret.
Gebyret vil bli krevd inn av Trafikkforsikringsforeningen, les mer på www.tff.no/uforsikret.

 Hva kan du gjøre for å unngå gebyr?

 • Kjøp forsikring.
 • Er kjøretøyet ikke i bruk, eller ikke i kjørbar stand, kan du levere inn skiltene til
  Statens vegvesen.
 • Mener du at kjøretøyet allerede er avregistrert eller vraket, må du kontakte
  Statens vegvesen.
 • Har du solgt kjøretøyet, må du passe på at korrekt salgsmelding blir innlevert.
 • TFA/Forsikring kan ikke avsluttes før avregistrering/vraking/salgsmelding er registrert
  hos Statens Vegvesen.

NB!
Det er den som står registrert som formell eier i bilregisteret som har ansvar for å levere inn salgsmelding.
Det er samme person som vil motta gebyret for uforsikrede kjøretøy.
Det er derfor viktig at du sender inn salgsmeldingen når du selger et kjøretøy. Salgsmelding skal, etter vegtrafikklovens § 15, sendes inn senest tre dager etter at kjøretøyet er solgt.

Vi anbefaler at du benytter Statens vegvesens elektroniske løsning for å sende inn salgsmeldingen.

Kjøper bør fylle inn sin del av salgsmeldingen før selger overlater kjøretøyet til kjøper.

Selger bør aldri overlate til kjøper å sende inn salgsmeldingen.

Ta gjerne kontakt med oss dersom noe er uklart vedrørende TrafikkForsikringsAvgiften.