• Bunad/Nasjonaldrakt
  • Fotoutstyr
  • PC/Datautstyr
  • Kunst
  • Golfutstyr
  • Sykkel
  • Høreapparat

Normalt er de fleste gjenstander i hjemmet omfattet av innbo- og løsøreforsikringen, og dekket mot vann-, brann- og tyveriskader som skjer i boligen. Verdigjenstandforsikringen er imidlertid en tilnærmet ”all risk” – dekning som også dekker skade på ting som skyldes annen plutselig og uforutsett ytre årsak. 

Du bestemmer selv forsikringssummen, så lenge denne ikke overstiger markedsverdi eller gjenanskaffelsespris. Gjenstandenes verdi må dokumenteres.

Forsikringens vilkår finner du: HER