VED SKADE

Informasjon

Byggmesterforsikring hjelper deg uansett tid på døgnet og hvor du befinner deg.

 • Kontortid: Mandag - torsdag 0800-1600, Fredag 0800-1500: Ring 64 86 46 00 
  E-post skadehenvendelser: skade@bmf.no
 • Trenger du redning på bil kan du ringe direkte til:
 • Viking tlf: 06000
 • Falck   tlf: 02222
 • Henvendelser som ikke kan vente til vi har åpent kan meldes vår alarmtelefon: 400 95 888

 • Personskade

  Hva gjør du når skaden har skjedd?

  1. Hvem skal varsles?
  Skaden skal meldes direkte til Byggmesterforsikring AS ved innlogging med Bank ID på Min side. Her finner du aktuelt skademeldingsskjema som er nødvendig å fylle ut ved slik skade.

  Yrkesskader
  I tillegg til melding til oss skal skader oppstått i arbeidstiden på arbeidsstedet meldes til NAV, se www.nav.no
  Alvorlige personskader skal også meldes til Arbeidstilsynet og politiet. 

 • Tingskade

  Hva gjør du når skaden har skjedd?

  Førstehjelp
  Når skade har oppstått må du gjøre det du kan for å hindre at skaden utvikler seg og blir større, uten å sette liv og helse på spill.

  Ring brannvesenet ved brann, steng stoppekran og ring rørlegger ved rørbrudd, sikre løse gjenstander hvis det blåser.

  Hvem skal varsles?
  Skaden meldes direkte til Byggmesterforsikring AS ved innlogging med Bank-Id på Min side eller på tlf: 64 86 46 00

  Brann, innbrudd, tyveri, hærverk og ran skal i tillegg meldes til politiet.

  Husk at du etter Forsikringsavtaleloven har plikt til å melde fra om skaden "uten ugrunnet opphold", og senest innen et år. Hvis skaden meldes for sent kan det bli vanskelig for oss å undersøke detaljer i saken og å hjelpe til med skadebegrensning. Det kan i så fall bli umulig å avklare omfanget av skaden. Dette kan i verste fall føre til avkortning eller avslag.

 • Kjøretøyskade

  Hva gjør du når skaden har skjedd?

  Hvem skal varsles?

  Skaden meldes direkte til Byggmesterforsikring AS ved innlogging med BankID på Min side eller på tlf: 64 86 46 00

  Ved kollisjon skal vanlig bilskademelding fylles ut. Denne kan lastes inn med BankID på Min side sammen med eventuelle bilder.

  Skadeskjema finner du: HER

  Disse skadene skal også meldes til Politiet: Personskader, tyveri, innbrudd, hærverk og brann.

  Dokumentasjon:
  Ved kollisjon bør det i tillegg til skademelding ALLTID tas foto, gjerne av skiltene på begge bilene, bilenes plassering og skadeomfang. Dette for å sikre at saken får så korrekt og rask behandling som mulig.

  Hvis man har foto av skadested, bilene og de involverte parter vil dette kunne fungere som bevis dersom det senere skulle oppstå tvister. I tillegg til at man tar bilder er det også viktig at man noterer ned navn og kontaktinformasjon til eventuelle vitner.


  Ved behov for redning, ta kontakt med:

    Viking Redningstjeneste AS
  24t vakttelefon: 06000
  Fra utlandet ring: 0047 22 08 60 00
    Falck Redning
  24t vakttelefon: 02222
  Fra utlandet ring: 0047 33 13 80 80

   

   


  Ved glasskade

    Byggmesterforsikring anbefaler
  Ryds bilglass

  Tlf: 09511

  Dersom du ikke har anledning til å benytte Ryds bilglass anbefaler vi deg å ta kontakt med, Hurtigruta Carglass eller Riis bilglass.

  Ved behov for leiebil, ta kontakt med:

    AVIS bilutleie
  Tlf: 815 330 44
  Fra utlandet ring: 0047 66 77 11 42

  Ved behov for leiebil ut over periode angitt i takst og/eller at du ikke har anledning til å benytte AVIS, ber vi deg om å kontakte Byggmesterforsikring direkte på Tlf: 64864600 eller e-post: skade@bmf.no


  Ved kaskoskade

  Ved mindre karosseri, felg og interiørskader, kan du ta kontakt med vår samarbeidspartner MPS for avtale om taksering. De vil raskt avklare om skaden kan utbedres hos dem eller tas på annet verksted.

   

  Ved større skader settes kjøretøy inn på autorisert godkjent verksted for taksering og utbedring av skaden. Før kjøretøy repareres skal verksted legge inn takst/tilbud og bilder i DBS under Knif Trygghet Forsikring AS med referanse til skadenummer.

  Skadeskjema finner du: HER

 • Reiseskade

  Hva gjør du når skaden har skjedd?

  Hvem skal varsles ved reiseskade?

  Skader dekket under forsikringsavtaler med startdato fra og med 2014 skal meldes til Byggmesteforsikring AS.

  Kritiske reiseskader skal meldes SOS International (alarmsentral) i København på tlf (+45)38 48 93 65 eller sos@sos.eu Internettside www.sos.dk/no/

  Skademeldingsskjema sendes pr post til Byggmesterforsikring AS, Nordbyveien 70, 1406 Ski, eller pr e-post til skade@bmf.no
          

  Kritiske reiseskader skal meldes SOS International (alarmsentral) i København på tlf (+45)38 48 92 50 eller sos@sos.eu Internettside www.sos.dk/no/

  Skadeskjema finner du: HER

 • Helseforsikring

  Vertikal har utarbeidet en PDF som forklarer hvordan helseforsikringen skal brukes. Denne kan du laste ned her.

  Krav om undersøkelse eller behandling skal meldes til Vertikal Helse. 

  Fyll ut fullmaktskjema som ligger nederst i denne artikkelen, og send inn til Vertikal sammen med henvisning fra fastlege. 

  Har du tegnet utvidet avtale om fysikalsk behandling uten henvisning fra legespesialist? Se forsikringsbeviset og følg nedenstående: 
  Ring Vertikal Helseassistanse telefon 23 01 48 00  eller start sak via web som vanlig. Deretter gjelder følgende: 

  • Vertikal identifiserer at kunden har tilleggsdekning
  • Kunden videreformidles til Vertikal sitt fysikalske team
  • Kunden får enkel rådgivning og informasjon om behandlere i nærmiljø
  • Vertikal eller kunden bestiller time til fysikalsk behandling, begrenset til antall timer som er oppgitt i forsikringsbeviset (pr år)
  • Behandler sender faktura direkte til Vertikal, kunden betaler ingen ting (kun eventuell avtalt egenandel)

   

  For spørsmål vedrørende skadebehandling, ta kontakt med Vertikal helse direkte: 

  Vertikal Helseassistanse AS
  Postadresse: Postboks 193, Skøyen 0212 Oslo

  Avtalenr.: SP1636136
  Kundenr.: 1011402

  Telefon: 23 01 48 00
  Faks: 23 01 48 50
  E-post: vha@vertikalhelse.no

  Medisinsk avdeling:
  Telefon: 815 22 999
  E-post: medisin@vertikalhelse.no

  eller via
  www.vertikalhelse.no

   

  Klikk her for å komme direkte til Vertikal Helse sin elektroniske fullmakt med bank-id innlogging.

   
 • Naturskade

  Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av Naturskadeforsikringsloven. Ordningen administreres av Norsk Naturskadepool hvor alle skadeforsikringsselskaper i Norge er medlemmer.

  Naturskader meldes inn på normal måte for de objektene det gjelder.

 • Klagemuligheter

  Som kunde hos Byggmesterforsikring ønsker vi at du skal være fornøyd.

  For å bidra til dette jobber vi hele tiden for at våre forsikrings- og garantiavtaler skal være så enkle og forståelige som mulig. Samtidig har vi et stort fokus på rask og riktig skadebehandling slik at ulempene ved en skade blir minst mulig.

  Skulle det likevel være sider ved vår rådgivning, forsikrings- og garantiavtaler, skadebehandling eller resultatet av et skadeoppgjør du ikke er fornøyd med, ønsker vi at du tar kontakt med oss.

  Har du en fast kontaktperson er du selvfølgelig hjertlig velkommen til å ta kontakt med vedkommende direkte, eller ringe vårt hovednummer 64864600

  Dersom du ønsker å sende inn en formell klage ber vi om at denne sendes til firmapost@bmf.no og merker saken med "klage"

  Dersom vi ikke kommer til enighet etter en klage har du også i henhold til Forsikringsavtaleloven §20-1 adgang til å bringe saken inn for Finansklagenemda.