Person

Sykeavbruddsforsikring

Sykeavbruddsforsikring

Sykeavbruddsforsikring kan tegnes av næringsvirksomheter for navngitte ansatte nøkkelpersoner. Forsikringen dekker en avtalt dagpenge-erstatning til bedriften når sykdom eller ulykkesskade rammer den forsikrede og forårsaker hel - 100 % - arbeidsuførhet.

For delvis arbeidsuførhet betales ikke erstatning. Det betales heller ikke erstatning for dødsfall eller varig invaliditet.

Premie fastsettes ut fra ønsket beløp pr. dag og karensvarighet på 16, 30, 45, 60 eller 90 dagers varighet.

Maksimal erstatning er 365 dager inklusive karenstid.

Dette er en forsikring for bedriften. For dekning av den ansattes tap ved sykdom,
se Personalforsikring/Sykelønnsforsikring