Bygg og Eiendom

Innboforsikring

Innboforsikring

Innboforsikring er i utgangspunktet en brann-, vann- og innbrudd/tyveriforsikring for innbo og løsøre.

I tillegg bør man vurdere vår Ekstra trygghetsforsikring.

Kunden fastsetter selv forsikringssum ut fra antatt gjenanskaffelsesverdi. Forsikringsform er 1.risiko.

Premie fastsettes ut fra forsikringssum, bygningsmateriale og brannrisiko.

Forsikringens vilkår finner du: HER