Person

Helseforsikring

Helseforsikring Privat

Helseforsikring er en forsikring som garanterer rask behandling hvis sykdom skulle ramme. Forsikringen kan tegnes av bedrifter, på vegne av sine ansatte, eller privatpersoner.

Byggmesterforsikring er agent for Vertikal Helse, Norges ledende leverandør av helseforsikring.

Gjennom snart 20 år har Vertikal Helse vært ledende på formidling og utvikling av helseforsikring i Norge. Dette har man oppnådd ved å sette pasientene i fokus og gi personlig medisinsk oppfølging. Som markedsleder har Vertikal Helse opparbeidet seg unik kompetanse om det norske helsevesenet og kundenes individuelle behov.


Vertikal Helse er et datterselskap av If. Helseforsikringer vil være en sentral del av fremtidens helse-Norge, og nødvendig for å møte de utfordringer som kommer. Sammen skal If og Vertikal Helse utvikle nye forsikringsprodukter som møter markedets behov, og hvor fokus på innovasjon, medisinsk kompetanse og gode kunde-/pasientopplevelser står sentralt.

Vi ser hver dag hvilken enorm nytte helseforsikring har for bedrifter, arbeidstakere og enkeltpersoner over hele landet. Gjennom dette samarbeidet vil kundene få enda bedre produkter, for både bedrift- og privatmarkedet.

Nærmere en halv million nordmenn har helseforsikring i dag, og If og Vertikal Helse er den klart ledende aktøren i dette markedet.

Du er garantert å komme til legespesialist innen 7 virkedager og videre til behandling/operasjon innen 10 virkedager, 5 fysikalske behandlinger uten henvisning fra legespesialist er inkludert.

En helseforsikring for alle

 • Vertikal Helse krever ingen helseattest.
 • Forsikringen gjelder for alle som har trygderettigheter i Norge.

Hvordan man går frem ved eventuelle krav om behandling ser du her.

 
Fysioterapi er dekket. Dette er svært aktuelt i håndverker-yrkene
Fysioterapi er dekket. Dette er svært aktuelt i håndverker-yrkene

I tillegg får man

 • Din personlige medisinske rådgiver som følger deg før, under og etter behandling
 • Kostnader dekket relatert til behandling, reise og opphold bestilt av Vertikal Helse
 • 5 fysikalske behandlinger uten henvisning
 • Inntil 10 behandlingstimer hos psykolog etter henvisning fra lege
 • Inntil 12 timer psykologisk førstehjelp ved psykiske reaksjoner som skyldes uforutsette hendelser som vold, ran, trafikkulykke eller dødsfall
 • Opptrening etter operasjon dersom foreskrevet av behandlende legespesialist
 • Tilbud om second opinion av diagnose som allerede er stilt av legespesialist
 • Helseformidling - en tjeneste som gir deg råd og bistand med eller uten forsikringsdekning
 • Blir du operert får du et eget telefonnummer som du kan ringe i fem dager etter operasjon
 • Døgnåpen Helsetelefon for hele familien; for enkle tips og råd
 • KRY – online legetime på mobil, timen gjennomføres som videosamtale

Premie fastsettes ut fra ønsket garantitid for operasjon/behandling.

Helseforsikring kan tegnes for voksne og barn.