Person

Duvi pensjon

Innskuddspensjon, også kjent som OTP

Byggmesterforsikring er agent for Duvi Pensjon.

Du som arbeidsgiver er pålagt å spare til pensjon for alle dine ansatte. Minimumskravet til sparingen defineres av loven om obligatorisk tjenestepensjon. Duvi tilbyr to standard porteføljer som passer de aller fleste. Vi gjør valget enkelt. Ved å begrense porteføljeutvalget holder vi kostnadene nede, en fordel kundene våre nyter godt av.

1. Duvi Langsiktig


Aksjer: 80 %
Rentepapirer: 20 %

Vi anbefaler alle våre kunder å være langsiktige lengst mulig.

Aldersbestemt nedtrapping av andel aksjer er oftest ulønnsomt. For de aller fleste er det også unødvendig. Grunnen er at folketrygden og annen sparing ikke svinger i verdi med aksjekursene.

Vi tar kontakt det året den enkelte fyller 60 år for å veilede om innskuddspensjonen som andel av den enkeltes samlede sparing.

2. Duvi Kortsiktig


Aksjer: 30 %
Rentepapirer: 70 %

Det kan være fornuftig å plassere mindre penger i aksjer dersom innskuddspensjonen utgjør en stor andel av sparing til pensjon og det også er kort tid til den enkelte skal bruke pengene.

Hvorfor velge Duvi Pensjon?


God oversikt hele veien

Duvi gir prisløfte på gebyrer og omkostninger til alle små og mellomstore bedrifter.

I tillegg kan du forvente dette:

Sparing

  • Minimum 2 % av lønn over 1G er lovpålagt, og beregnes i henhold til lovens krav.
    Det er de obligatoriske 2 % som blir omtalt som Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP).
  • Bedriften kan velge å spare mer for de ansatte.

Fakturering

  • Transparent og oversiktlig kostnadsstruktur på fakturaen.
  • Fakturering skjer etterskuddsvis. Det gir deg som kunde bedre oversikt, bedre likviditet og generelt bedre økonomistyring.