Forsikringen dekker

  • varig medisinsk invaliditet etter sykdom eller ulykke
  • varig ervervsmessig uførhet etter sykdom eller ulykke
  • utvalgte kritiske sykdommer
  • dødsfall
  • utvidet hjelpestønad
  • behandlingsutgifter
  • dagpenger ved sykehusopphold i inntil 1 år
  • ombyggingsomkostninger

Barne- og ungdomsforsikringen tilbys i tre alternativer med forskjellig forsikringssummer.

 123
Medisinsk invaliditet, sykdom og ulykke 10 G 20 G 25 G
Ervervsuførhet 2 G 6 G 10 G
Utvalgte sykdommer 2 G 4 G 5 G
Utvidet hjelpestønad, maksimalt 5 G 5 G 10 G
Ombygging av bolig 1 G 2 G 2 G
Behandlingsutgifter 1 G 1 G 1 G
Dødsfall 1 G 1 G 1 G
Dagpenger ved sykehusopphold 400,- 600,- 800,-
Pris pr år 1 583,- 2 580,- 3 177,-

 Forsikringens vilkår finner du: HER